Stichting Restauratiefonds 
voor de Oude Helenakerk
op de Markt te Aalten
Adventsmarkt 2013

Agenda

 
  

13-14-15-2019
                Kunstexpositie

14-12-2019 Adventsmarkt

22-12-2019 Concert
Byzantijns Kozakken Koor
 
 
 

Secretariaat

Hogestraat 104,

7122 BZ Aalten.    
0543-472543

srfharm@hotmail.com 
    
Bankrek.nr.:
NL 84 RABO 0 3802 12 838  
Bic.: RABONL2U


logo facebook

Huishoudelijk reglement Adventsmanifestatie                                          versie: 03-08-2014hv.

Stichting Restauratiefonds voor de oude St. Helenakerk aan de Markt te Aalten (SRF).

1. U meldt zich aan voor deelname met een volledig en duidelijk ingevuld formulier
    via de site www.restauratiefondsaalten.nl (Adventsmarkt/opgaveformulier), via mailformulier of
    via uitgeprint handmatig ingevuld formulier.

2. Uw opgave houdt een verschijnings- en betalingsverplichting in !,(bijzondere situaties daar gelaten).

3. De evenementencommissie/bestuur SRF bepaalt uw standplaats!
    Het bestuur SRF kan onder opgaaf van redenen uw deelname evt. weigeren.

4. U dient zich  tijdens het evenement te houden aan de aanwijzingen van de SRF-vrijwilligers.

5. Kramen worden door de fa. Toprent en/of SRF-vrijwilligers opgebouwd en afgebroken, hier heeft u
    geen bemoeïenis mee.

6. Kramen zijn in principe voorzien van boven- en achterzeil, alsmede prikverlichting.

7. Afrekening van verschuldigde kraam- en/of standplaats-huur geschiedt á contant tegen kwitantie.
    Hiervoor komt de penningmeester in de loop van de dag bij u aan de kraam.

8. Deelneming is geheel voor eigen risico!

9. Beschadiging/vernieling van onze-/derden-/gemeentelijke eigendommen, storingen e.d. direct voor/
    tijdens of direct na het evenement dienen terstond gemeld te worden aan één der bestuursleden van
    de SRF.

10. Open vuur is niet toegestaan, behoudens nadrukkelijke toestemming van het bestuur van de SRF..

11. Verwarmingselementen/heathers/ kachels op stroom/gasflessen zijn niet toegestaan.

12. De organisatie SRF / het bestuur / de vrijwilligers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor
      het niet door gaan van het evenement of anderszins door u opgelopen schade/verlies direct vóór/

     tijdens of direct ná het evenement.

13. Ca. 1 week voor het evenement ontvangt u als deelnemer een plattegrond met daarop uw standplaats.

14. Stroom voor koeling, of voor apparatuur voor productbewerking/demonstratie dient op het formulier
      tijdig te worden aangevraagd (beperkt mogelijk), u dient eigen stroomkabel(s) mee te nemen.

15. Uw afval dient u zelf mee te nemen, dan wel in de aanwezige container te deponeren, vraag evt.
     aan de SRF-vrijwilliger waar de container staat. Uw standplaats dient schoon te worden
     achter ge
laten.

16. U wordt ’s ochtends en ’s middags éénmaal voorzien van een kop thee of koffie, voor het overige
     kunt u tegen betaling terecht voor een hapje of drankje bij de SRF-kraam op de Markt en in kerkelijk
     centrum “Elim” of de plaatselijke horeca. Toiletgebruik in kerkelijk centrum “Elim”.

17. Bij calamiteiten (ehbo-brand-politie) kunt u bellen : 06 50 80 40 60 Harm / 06 13 53 92 69 Siny. 
      (indien geen gehoor: 1-1-2 als het echt noodzakelijk lijkt!- probeer rustig te blijven en voorkom
      paniek).

18. Tussen 08.00-09.00 u. kunt u met uw voertuig bij uw kraam/standplaats terecht (houdt a.u.b. rekening 
      met elkaar) om te lossen/bevoorraden.

19. Om 09.00 u. dient uw voertuig van de Markt, Kerkstraat of Landstraat af te zijn en zoekt u in de om-
      geving een parkeerplaats. Lage Blik/de Hoven/Rabobank of achter de Hema.

20. Tussen 09.00-10.00 u. kunt uw kraam/standplaats verder inrichten.

21. Vanaf 10.00 u. heeft het publiek toegang en mag er worden verkocht.

22. Einde evenement 16.00 u. ! Vriendelijk verzoek om pas vanaf 16.00 u. uw kraam/standplaats op te ruimen.

23. Vanaf 16.15 u. kunt u met uw voertuig (als de ruimte het toelaat) bij uw kraam/standplaats inladen.

24. Wij rekenen op ieders spontane medewerking om het evenement goed te laten verlopen.