Stichting Restauratiefonds 
voor de Oude Helenakerk
op de Markt te Aalten
Adventsmarkt 2013

Agenda

 
  

13-14-15-2019
                Kunstexpositie

14-12-2019 Adventsmarkt

22-12-2019 Concert
Byzantijns Kozakken Koor
 
 
 

Secretariaat

Hogestraat 104,

7122 BZ Aalten.    
0543-472543

srfharm@hotmail.com 
    
Bankrek.nr.:
NL 84 RABO 0 3802 12 838  
Bic.: RABONL2U


logo facebook

Naam:           “Stichting Restauratiefonds voor de oude St. Helenakerk aan de Markt te Aalten".

                      “Het Restauratiefonds”. 

                       Postadres : Dhr. H.J.W. Veldhuis, Hogestraat 104 7122BZ Aalten.

 

RSIN/Fiscaal nummer: 816071469

                       ANBI sinds 01-01-2008    ANBI Cultureel sinds 01-01-2012     K.v.k.nr.: 41049580

 

Doelstelling:   Het verlenen van financiele steun bij restauraties en verbeteringen van de

                oude St. Helenakerk aan de Markt te Aalten en van de daarin aanwezige inventaris.

         Zij tracht dit doel te bereiken door het houden van akties en manifestaties.

         De stichting beoogt niet het maken van winst.

Beleidsplan: -  Financiele middelen verzamelen voor de restauratie van bovengenoemd

                        kerkgebouw.

                      - Het voeren van diverse acties en manifestaties van allerlei aard, zoals

                        het organiseren van wandeltochten, fietstochten, toneelavonden, een

                        korenfestival, een adventsmarkt en het houden van exposities.

                      - Het beheer van het vermogen vindt plaats via bankrekening (en).

                      - Na goedkeuring van het bestuur van het Restauratiefonds kan een

                        aanvraag, ingediend door de Kerkrentmeesters van de PKN. Aalten, voor

                        een bijdrage in het onderhoud van zowel het exterieur als het interieur,

                        (ook inventaris) van de oude St. Helenakerk aan de Markt, gehonoreerd worden.

Bestuurders:    voorzitter:             H.R.Roelofse

                        secretaris :              H.J..W. Veldhuis

                        penningmeester  :  G. Veneberg- Lantink

                        bestuursleden:        H.B. te Grotenhuis

                                                       H.W. Rutgers

                                                       B.W.A. van de Put- Obbink

                                                       J. Scholten

                                                       H.C. Ligterink

                                                       J. Lensink (gelieerd aan de kerkrentmeesters van de

                                                                         Prot. Gemeente te Aalten )

Beloningsbeleid: Alle bestuursleden, vrijwilligers en overige sympathisanten werken pro deo.
                            Een onkostenvergoeding behoort tot de mogelijkheden.

Actueel verslag van de activiteiten in 2018 :

11 februari: wandeltocht
24 maart : toneel Lukas
21 april : toneel Lintelo
27 mei : fietstocht
22 september : toneel Barlo
14 december: kunst manifestatie en opening adventsmarkt
15 december: adventsmarkt en kunstmanifestatie
16 december: kunstmanifestatie                   

Klik hier Financieel verslag 2017 en 2018:

 

  

Tevens zijn deze gegevens voor de ANBI.